images

KATAR MÜZESİ TÜRKİYE, İRAN VE HİNDİSTAN SANATINI SERGİLİYOR

Katar İslam Eserleri Müzesi, İslam Sanatları'nın geliştiği başlıca hanedanlıklar üzerine kurulan "Sarayişi Dokumaları: Türkiye, İran ve Hindistan'dan Motif ve Zanaat Örnekleri" adıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. 15 Mart itibarıyla halka açılan sergi 4 Kasım'a kadar görülebilir.

Sol: İran Şiraz Bölgesi'nden Bulut Motifi, 1560–1580

Sağ: Madalyon Motifi, Safavi, İran, 16.yy

16.yy'dan 18.yy'a kadar geçen bir zaman zarfındaki Osmanlı, Safavi ve Babür İmparatorlukları arasındaki kültürel alışveriş, sanatsal etkilenme ve malzeme esinlenmelerini öne çıkaracak olan sergide, halılar, elyazmaları, metal işlemeler ve seramik örnekleri gibi sanat eserlerine yer verilerek dönemin tarihi ve sanatsal önemine işaret ediliyor.

Sol: Çintemani Seccade, Osmanlı, Batı Anadolu, 16.yy Sonları- 17.yy Başları 

Sağ: Saz motifi, Mavi Beyaz Çini, Osmanlı, türkiye veya Suriye, 16.yy Sonları 

Kaynak: The Peninsula Qatar